Ritgerðir

 

 

 


Rit um blómplöntur og byrkninga

 

Hér má nálgast nokkrar ritgerðir um flóru Íslands:

1975, Hörður Kristinsson: The Vegetation and Flora of Iceland. American Rock Garden Society Bulletin, 33 (July): 105-111.

1998, Hörður Kristinsson: Íslenzkar snjódældaplöntur og útbreiðsla þeirra. Í Gísli Sverrir Árnason ritstj.: Kvískerjabók, bls. 82-91.

2000, Hörður Kristinsson: Gróður í Eyjafirði. Í Bragi Guðmundsson ritstj.: Líf í Eyjafirði, bls. 225-254.

2000,Hörður Kristinsson & Ragnhildur Sigurðardóttir:Freðmýrarústir á áhrifasvæði Norðlingaöldu-veitu. Breytingar á 30 ára tímabili. NÍ-02002, 26 bls.

2004, Hörður Kristinsson: Nýir og sjaldséðir slæðingar í Flóru Íslands. Náttúrufræðingurinn 72: 35-38.

2007, Hörður Kristinsson, Eva G. Þorvaldsdóttir og Björgvin Steindórsson: Vöktun válistaplantna 2002 til 2006. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 50, 86 bls.

2005. Flóra Hríseyjar. Hörður Kristinsson, óútgefið handrit.
 
2008, Hörður Kristinsson: Íslenskt plöntutal. Blómplöntur og byrkningar. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 51, 56 bls.

2008, Hörður Kristinsson: Flóra Skagafjarðar. Fræðsluþing um náttúrufar Skagafjarðar, 12. apríl 2008.  

2008, Hörður Kristinsson: Fjallkrækill. Fyrsta fórnarlamb hlýnandi loftslags á Íslandi ? Náttúrufræðingurinn 76: 115-120.

2008.  Arne Fjellberg, Bjarni Guðleifsson & Hörður Kristinsson: Saga, mordýr og sef. (Um fitjasef, Juncus gerardii). Náttúrufræðingurinn 77: 55-59.

2010, Hörður Kristinsson: Flóra Húnavatnssýslu. Húnvetnsk Náttúra 2010. Skýrsla um ráðstefnu að Gauksmýri á vegum Náttúrustofu Norðurlands vestra og Selaseturs á Hvammstanga.

2010, Hörður Kristinsson: Plöntuskrá fyrir Húnavatnssýslu. Tekin saman fyrir ráðstefnu á Gauksmýri 10. apríl 2010.

2011, Hörður Kristinsson: Fágætar plöntur á Dyrfjallasvæðinu. Glettingur 21: 65-68.
 

2013. Pawel Wasowicz, Ewa Maria Przedpelska-Wasowicz & Hörður Kristinsson. Alien vascular plants in Iceland: diversity, spatial patterns, temporal trends, and the impact of climate change.

Flora 208: 648-673.

 

2014.Pawel Wasowicz, Andrzej Pasierbiñski, Maria Przedpelska-Wasowicz & Hörður Kristinsson:

Distribution Patterns in the Native Vascular Flora of Iceland. PLoS

 ONE: 10.1371/journal pone 0102916.

 

 2015, Hörður Kristinsson: Útbreiðsla og aldur íslensku flórunnar. Náttúrufræðingurinn  85: 121-133.

   

2020, Pawel Wasowicz: Annotated Checklist of the Vascular Plants of Iceland. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 57, 193 bls.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fræðsluþing um náttúrufar Skagafjarðar 12. apríl 2008